Dr. Gajdoš

logo_dark

Dr. Gajdoš:

Marketing pre zubárov ušitý na mieru

Začiatok tohto úspešného príbehu vznikol v roku 2021, kedy sme sa pozreli na kampane drgajdos.sk cez našu optiku a už vtedy sme zaregistrovali, že bude na čom pracovať. V tomto momente nám bolo jasné, že prvý cieľ bude získať klientovú dôveru, aby sme mali možnosť ukázať potenciál digitálneho marketingu ako takého v širšom rozsahu.

Prvé kroky

Takmer 5-násobné zvýšenie efektivity nákladov

V priebehu roka sme sa neúnavne venovali optimalizácii nákladov a k veľkej spokojnosti sme zaznamenali skvelý trend znižovania ceny základnej metriky a tj. cena za rezerváciu. Dôsledné analyzovanie kľúčových slov, publík alebo A/B testing kreatívnej časti nám umožnili dramaticky zredukovať cenu za jednu objednávku o takmer 80%. Tento pozitívny smer ceny na dol trval takmer rok, kedy sa úspešne zastabilizoval a utvoril nám aktuálne benchmarky.
Graf poklesu ceny za odoslanú objednávku

No Data Found

Prvé dosiahnutie limitov a cesta k novému webu

Niekedy v priebehu roka 2022 sme sa s klientom začali otvorene baviť o aktuálnych limitoch webstránky, ktorá bola z našeho pohľadu nedostačujúca. Hlavný problém bol v zlej optimalizácií pre mobilné telefóny, čo v tejto dobe vnímame ako chúlostivý problém, hlavne pri tak veľkom objeme mobilných návštev.

No Data Found

S novým webom, nová identita

Tvorbu novej webstránky berieme vždy ako výzvu nie len z pohľadu UI/UX, ale taktiež aj nájsť potenciál, ktorý v konečnom dôsledku vylepší značku ako takú.
V tomto prípade sme sa snažili re-brandingom značky Dr.Gajdoš poukázať na aktuálne vizuálne trendy a príjsť s modernou identitou, ktorá spĺňa najvyššie kritéria pre healt care segment v online aj offline prostredí.

vizitky

S novou identitou, nové kampane

Nová moderná identita nám dala nové možnosti z pohľadu kampaní, ktoré sme ihneď začali skúmať a testovať.

Po krátkom čase sa potvrdili naše hypotézy a pomocou pútavých vizuálnych kampaní na FB sme dokázali zbierať nových zákazníkov za ceny, ktoré dovolili klientovi zvýšiť budget o 100% a ich vysoká rentabilita je dôkaz toho, že naša práca funguje.

7
8
6
5

Všetky dáta dostupné na 1 klik 24/7

Nástroj Looker Studio je kľúčovým pre našich klientov, ktorí chcú mať absolútny prehľad o všetkom čo sa deje v ich online marketingu. Či už ide o aktivitu na stránke, výsledky platených kampaní, organických príspevkov či prehľad o rozpočtoch.

Looker Studio sa pripravuje na mieru, aby korešpondoval s potrebami klienta a vie nahradiť zložitejšie prehľady v Google Analytics 4, Google Ads či Meta reporty pričom všetky zjednocuje do jedného komplexného prehľadu. Takto pripravený prehľad je vždy aktuálny a dostupný online pre klienta, ktorý ma k svojim dátam takto jednoduchý prístup po celú dobu spolupráce.

Spolupráca s Addie bola pre moju zubársku ambulanciou skvelým rozhodnutím.

Ich široké know-how v digitálnom marketingu nám pomohlo s transformáciou webovej stránky, s integráciou rezervačného systému a re-brandingu značky pre úspešné kampane na sociálnych sieťach.

Navyše, ich schopnosť spravovať PPC kampane s vynikajúcou výkonnosťou výrazne naďalej prispieva k hľadaniu nových klientov s trvale udržateľnou návratnosťou, vďaka ktorým ich vnímam ako dlhodobého partnera nie len v marketingu.

MDDr. Michal Gajdoš